داروخانه ها

داروخانه ها

 

رديف   نام داروخانه آدرس  شماره تلفن
       
    اسد آباد  
  1   مظفری   روستای اسدآباد- خ توحيد- پلاک 5   65684859
        اصيل آباد   
  2   وثوقی نيا   اصيل آباد-خ اصلی- نبش20متری ناجی   65755895
        اميريه ( بردآباد )   
  3   راستگو(ش)   اميريه-ميدان امام – 16متری وليعصر-مرکز درمان اميريه   65646773
  4   فضيلت نژاد   بردآباد-خ امام خمينی- پلاک 136   65643122
  5   مرکزی اميريه   بردآباد-خ امام- جنب بانک صادرات   65642580
        انديشه فاز 1   
  6   بهجت   انديشه 1 – بلوار شهيددنيا مالی-ارغوان سوم-پلاک 3   65522291
  7   سينا   انديشه 1 – ميدان آزادگان- پلاک 1/209   65512818
  8   احمدی وردنجانی   انديشه فاز 1-بلوار اصلی-بين دهم و يازدهم غربی-پلاک 290   65524830
  9   پيروی ميلانی   انديشه 1 – بلوار شهيد دنيا مالی-کوچه شاهد شرقی جنب شهرداری منطقه ا-پلاک 907   65530760
  10   حجازی   فاز 1 انديشه- ميدان امام-پلاک 408   65523100
  11   ظفر   انديشه 1 خيابان شاهد غربی جنب پاساژ رضا انتهای بن بست آگاه – پلاک 2/5   65516284
  12   عازم   انديشه 1 – بين 4 و 5 غربی-پلاک572   65522020
  13   قديانی   انديشه 1 – ميدان امام – خ ارغوان هفتم – پلاک 12   65539500
  14   قزوينی زاده   انديشه 1- خ 4 غربی – پلاک 5/8   65520950
  15   مرکزی انديشه (ش)   انديشه 1 - بلوار شهيد دنيا مالی - نبش ششم شرقی   65532500
        انديشه فاز 2   
  16   اميد انديشه   انديشه 2 – بلوار شقايق شرقی-روبروی دبستان حجاب-پلاک 14   65542277
  17   نودهی   انديشه 2 – بلوار نيلوفر-جنب درمانگاه کسری   65541716
        انديشه فاز 3   
  18   اسدی   انديشه3-خ وليعصر-جنب بازار نگين   65565247
  19   شريف   انديشه 3 – محله ساسان-جنب مجتمع صدف-جنب درمانگاه بهار انديشه   65563447
  20   طالبيان(ش)   انديشه 3 – بلوار آزادی-جنب درمانگاه شبانه روزی انديشه   65551147
        انديشه فاز 5   
  21   آساره   انديشه فاز 5 – بلوار امام – نبش کوچه شهيد باهنر – پلاک 1   65350513
        باباسلمان   
  22   شريف زاده   باباسلمان- خ کلهر- جنب دفتر شورای اسلامی   65733570
      باغستان   
  23   حريری-ميرنظامی(ش)   خادم آباد- جنب درمانگاه حکيم- پلاک 200   65232090
  24   صفائی   باغستان- جنب تالار و رستوران گلهای شب بو- پلاک207   65231515
  25   مرکزی باغستان   باغستان-درب دوم- نبش بلوار وليعصر- پلاک 35   65231600
        جعفريه   
  26   هاشمی   شهرک جعفريه – بين خ 16 و 18 – پلاک 455   65995831
        دينارآباد-رزکان   
  27   پرنديس فربد   روستای دينارآباد-ميدان ورودی-جنب املاک فجر- پلاک 159   65264101
  28   ولی زاده   رزکان-خ وليعصر-پلاک 174   65933550
        رضی آباد   
  29   ميلاد   رضی آباد بالا- خ وليعصر- ساختمان حسينيه وليعصر   65261113
        سعيدآباد   
  30   زند   سعيدآباد-بلوارشهيدبهشتی-جنب آژانس هومن- پلاک 958   65654432
  31   انزلی   سعيد آباد – بلوار بهشتی – جنب کوچه چهاردولی – پلاک 683   65602020
        شاهد شهر   
  32   شايان حکيم   شاهدشهر-بلوارشهدا-روبروی شورای شهر- پلاک 54 و 56   65445213
  33   عطا   شاهدشهر – بلوار شهدا-جنب مطب دکتر ايرجی   65446099
  34   مرکزی شاهدشهر   شاهدشهر- بلوار شهدا-پلاک 105   65442400
        شهرک مصطفی خمينی   
  35   سمائی   شهرک مصطفی خمينی-خ16متری-نبش ميلان5- پلاک 40   65767448
        شهريار   
  36   پورمحمدی   شهريار-شهرک صدف-بلوار دکتر قريب- قطعه 54/16   65573088
  37   کاروا ن   شهريار-شهرک کاروا ن- نبش خرداد هفتم   65323100
  38   صفا   شهريار-شهرک وائين-بلوار امام-پلاک 57   65328848
  39   بيمارستان امام سجاد   شهريار- خيابان وليعصر-روبروی شهرداری   65226041
  40   بيمارستان تامين اجتماعی   شهريار – شهرک اداری   65225015
  41   تاجيک   شهريار- خ وليعصر-چهارراه مخابرات-خ دکتربهشتی- پلاک 89   65224766
  42   تقدسی   شهريار- خ وليعصر-روبروی بانک صادرات- پلاک 650/34   65253160
  43   خيرخواه(ش)   شهريار- خ وليعصر-خ مخابرات غربی-مجتمع گلستان- پلاک 58   65222205
  44   محبی   شهريار- خ وليعصر- ميدان امام   65226036
  45   سعادتی   شهريار- خ وليعصر-ابتدای کوچه پروين-جنب ساختمان پزشکان   65269700
  46   سعدی   شهريار- خ وليعصر-خ سعدی-نبش بانک سپه   65253691
  47   سيف الهی   شهريار-خ انقلاب-بعدازدرمانگاه خيريه   65264421
  48   شهريار(ش)   شهريار- خ وليعصر-کوچه صداقت پيشه   65225251
  49   علی احمدی   شهريار-خ وليعصر-ميدان امام – بن بست ياسر- پلاک 16   65263865
  50   فدک   شهريار-ابتدای خ شريعتی   65240271
  51   رستم زاده   شهريار- خ وليعصر-چهار راه مخابرات- ساختمان پزشکان افشار- پلاک 19   65275142
  52   فرهی منش   شهريار-خ شهيد مطهری-روبروی کوچه فرهنگ   65270810
  53   مريم احمدی   شهريار-خ کرشته- نرسيده به بانک ملی   65266755
  54   مميز   شهريار-خ وليعصر-ميدان امام خمينی-خ شهيد محسنی-مجاور برج ايرانيان – پلاک 85   65249695
  55   نجف زاده   شهريار- خ وليعصر-کوچه گلها-پلاک 15   65245045
  56   وليعصر شهريار   شهريار-خ وليعصر-روبروی درمانگاه نيايش   65270739
  57   هستيا   شهريار-خ وليعصر- خ مخابرات غربی   65222837
        صباشهر   
  58   شيخلر   صباشهر-بلوارشهيد تاجيک- نبش آيت الله طالقانی   65624751
  59   قائم   صباشهر-خ امام خمينی-پلاک 484   65623434
        فرارت   
  60   جهانشاه نژاد   فرارت-بلوار ولايت- روبروی بانک صادرات- پلاک 110   65755535
        فردوسيه   
  61   انصاری   فردوسيه-خ امام خمينی- جنب مطب دکتر هدايت- پلاک 506   65466466
  62   فردوسيه   فردوسيه-خ امام خمينی-جنب مسجد- پلاک 17   65463146
        کهنز   
  63   عبداللهی   کهنز-گلستان اول- پلاک 39   65226582
        نصيرآباد   
  64   مالکيان   نصيرآباد-خ شهيد بهشتی- نبش طالقانی- پلاک 321   65955725
  65   خديری   نصيرآباد-خ شهيد بهشتی-خ رجائی   65953163
  66   نعمتی   نصيرآباد-خ آزادگان-نبش خ شهيد چمران   65957445
        وحيديه   
  67   جنابی   وحيديه- بلوار امام خمينی- بعد از مسجد جامع   65639609
  68   قاسم پور   وحيديه- بلوار امام خمينی- روبروی بانک ملی- پلاک 644   65635545
  69   مرکزی وحيديه   وحيديه-خ امام خمينی-بعد از درمانگاه دکتر مقصودلو   65636611
        ويره   
  70   شکوهی   ويره- خ 12 متری حافظ-جنب پل عابر   65762205
  71   نگين ويره   ويره-بر خ 45 متری- بين گلستان 16 و 17   65766592