درمانگاه ها

درمانگاهها

 

  رديف   نام درمانگاه   آدرس   تلفن
       
    شهریار  
  1   ايران   شهريار،ابتدای خيابان شريعتی   65227665
  2   رازی   شهريار-خيابان وليعصر -ک صداقت پيشه   65223425
  3   خيريه نيايش   شهريار-خيابان وليعصر- جنب پارک کودک   65229506
  4   مهران   شهريار،چهارراه مخابرات   65222721-65245058
  5   خيريه علوی   شهريار-خيابان انقلاب،جنب امامزاده اسماعيل،پ195،طبقه دوم   65244210
    اندیشه فاز 1  
  6   فرهنگ   انديشه1   65525433
  7   شاهد   انديشه فاز1-خيابان شاهد غربی -بن بست آگاه   65516281
    اندیشه فاز 2  
  8   کسری   انديشه فاز2-بلوار نيلوفر-نبش بلوار ارکيده   4-65547382
    اندیشه فاز 3  
  9   مرکزی انديشه   فاز3انديشه- مقابل شرکت عمران   65551150
  10   بهار انديشه   فاز3انديشه - چهاراه ساسان خيابان مطهری   65558180
    باغستان  
  11   حکيم   باغستان - بلواراصلی نرسيده به پمپ بنزين   65236969
    شاهد شهر  
  12   رسول اکرم   شاهد شهر-ميدان شهدا-انتهای خيابان شهيد کشوری   65446995
    نصیر آباد  
  13   دکترعموکرمی   نصيرآباد - خيابان شهيدرجائی بالای داروخانه غديری   65953436
    فرئوسیه  
  14   آريا   فردوسيه - خيابان امام خمينی جنب مسجد حضرت ابوالفضل   65462233
    وحیدیه  
  15   دکتر مقصودلو   وحيديه- بلوار اصلی   65632005
    امیریه  
  16   مرکزی اميريه   امیریه - خيابان 16 متری ولی عصر   65642550
    صباشهر  
  17   افشين   صباشهر- بلواراصلی جنب مخابرات مرکزی   65627340
    اندیشه فاز 5  
  18   ابن سينا   انديشه- فاز5-تقاطع بلوار شورا و توحيد   65345045
    سعید آباد  
  19   سعيد آباد   سعيد آباد-جنب مسجد اميرالمومنين   65658090