اخبار شهر اینترنتی

راه اندازی سامانه املاک در شهریار

سامانه املاک شهریار بر روی موبایل

در بستر اپلیکیشن راه اندازی شد . هدف از راه اندازی این سامانه پدید آوردن راهکاری پیشرفته جهت به اشتراک گذاشتن ملک های متصدیان املاک می باشد

اخبار جدید بزودی اطلاع رسانی می شود.